ATT BLI KUND

Såhär går det till

Din kundresa hos oss på Gothia Armering – från första kontakt till färdig process

1. Offert

Efter att du som kund har kontaktat oss och inkommit med alla detaljer i din beställning
så kommer du att få en specificerad offert från oss. I offerten anges mängden armering per kilo,
samt emballagekostnader, leveransvillkor etc.

2. Specifikationer på ritning/underlag

I det här skedet tittar vi på ritningarna för ditt projekt och utifrån dem tas rätt mängd armering fram,
samt all tillhörande transportutrustning. Vid önskemål kan även littererade ritningar tas fram.

3. Uppstartsmöte

Vi kommer ut till din arbetsplats och tillsammans går vi igenom ritningar och detaljer
som är nödvändiga för oss att veta. Vi kommer överens om leveranstider för specifika byggdelar,
t.ex. pålplintar och bottenplattor, samt strävar efter att få en överblick av hur platsen ser ut,
om det är trångt för våra lastbilar osv.

Här kan du som kund komma med andra önskemål om något skulle dyka upp.

4. Utkörning

Vi ser till att din armering levereras i den ordning du vill ha den. Armering och övrigt material
levereras till överenskommen avlastningsplats samt buntas och färgmärks efter dina och arbetsplatsens önskemål.

Genom en nära kommunikation med dig som kund genom hela processen ser vi till att hela beställningen –
från början till slut uppfyller dina krav vad beträffande utförande, leverans och uppmärkning.

5. Uppföljning

En tid efter att armeringen har levererats kommer vi att ta kontakt med dig för att se till
att allt har gått som det ska. Har du anmärkningar på något så tar vi förstås till oss det
och gör allt vi kan för att åtgärda det du inte är nöjd med.

Offertförfrågan

    Bifoga ritning (godkända filformat: jpg, png, pdf)