Kvalitet

Våra produkter

Vi har korta leveranstider och säljer endast armeringsprodukter av högsta kvalitet.
Med lång erfarenhet inom bygg och anläggning så har vi förståelse för hur materialet ska
levereras för att slutresultatet skall bli så bra och kostnadseffektivt som möjligt.

Kvalitet

Gothia Armering är A3 certifierade av Nordcert enligt SS 212540:2014 för klippning och bockning av armeringsstål samt riktning av Coils.

Certifikat

Hos oss på Gothia Armering strävar vi kontinuerligt efter att ligga i framkant inom teknik, förnyelse och anläggningsinnovationer och på så sätt säkerställa att våra konstruktioner fortsätter att hålla en hög kvalitet. I våra rutiner ingår fortlöpande egenkontroller och att hålla oss uppdaterade inom branschen. Företagskulturen har alltid kännetecknats av korta beslutsvägar och öppna dörrar, vilket ger oss möjlighet att på kort tid ta fram kundunika lösningar. Vi är övertygade om att dessa principer har gett oss alla goda omdömen och nöjda kunder genom åren, och vi ser med tillförsikt fram emot framtida utmaningar.

Miljöpolicy

Gothia Armering arbetar för en hållbar utveckling av miljön genom att reducera de miljöpåverkande faktorer som omger verksamheten. Detta inkluderar korrekt återvinning av farligt avfall, att säkerställa att våra fordon är miljöklassade och bränslesnåla, men också att prioritera miljöanpassade arbetssätt, fordon, utrustning samt produkter.

Vår armeringsverkstad försörjs av egenproducerad el från solceller.

Vi följer rådande miljöregler och allt vi levererar är återvunnet material. Armeringen tillverkas av återvunnet skrot, och transporter och logistik samordnas för att minimera miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Våra produkter är godkända i Byggvarubedömningen (BVB ID 125167).

Offertförfrågan

    Bifoga ritning (godkända filformat: jpg, png, pdf)