OM OSS PÅ GOTHIA ARMERING AB

Vi hjälper Sverige att lägga grunden för framtidens anläggningar

Vi på Gothia Armering AB är en erfaren byggleverantör som erbjuder iläggningsfärdig armering, armeringsmattor
och rakstål. Vår vision är att bli ditt förstahandsval för armeringsprodukter. Med personliga erfarenheter från bygg- och
anläggningsbranschen både i produktion och arbetsledande roller så har vår personalstyrka den höga kompetens
som krävs för att leverera en fullgod produkt. Från specifikation till färdiga armeringskonstruktioner.

Vi vet att under ett byggprojekt spelar planering, tillverkningsprocesser och logistik en stor roll för slutresultatet.
Genom erfaren inblick i branschen och ett nära samarbete med några av Europas största producenter av armering
så hjälper vi er sänka kostnaderna och förkorta planeringsfasen i era projekt.

Vi lägger ett stort fokus på det personliga bemötandet och service utöver det vanliga. Vi är måna om att du ska bli nöjd
och strävar 
alltid efter att hålla en tät dialog under projektets gång. Som kund hos oss kan du känna dig trygg av
att veta att vi alltid finns tillhands under hela processens gång. 

Miljöpolicy

Gothia Armering arbetar för en hållbar utveckling av miljön genom att reducera de miljöpåverkande faktorer som omger verksamheten. Detta inkluderar korrekt återvinning av farligt avfall, att säkerställa att våra fordon är miljöklassade och bränslesnåla, men också att prioritera miljöanpassade arbetssätt, fordon, utrustning samt produkter.

Vi följer rådande miljöregler och allt vi levererar är återvunnet material. Armeringen tillverkas av återvunnet skrot, och transporter och logistik samordnas för att minimera miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Kvalitetspolicy

Hos oss på Gothia Armering strävar vi kontinuerligt efter att ligga i framkant inom teknik, förnyelse och anläggningsinnovationer och på så sätt säkerställa att våra konstruktioner
fortsätter att hålla en hög kvalitet. I våra rutiner ingår fortlöpande egenkontroller och att hålla oss uppdaterade inom branschen.

Företagskulturen har alltid kännetecknats av korta beslutsvägar och öppna dörrar, vilket ger oss möjlighet att på kort tid ta fram kundunika lösningar. Vi är övertygade om att dessa principer har gett oss alla goda omdömen och nöjda kunder genom åren, och vi ser med tillförsikt fram emot framtida utmaningar.

Historia

Gothia Armering startades 2011 som ett svar på det växande behovet av klippt och bockad armering med korta leveranstider. Eftersom vi har lång erfarenhet av hur byggprocessen går till så vet vi hur man levererar en lättmonterad, korrekt och högkvalitativ specning.

Idag har vi vuxit till en etablerad leverantör i armeringsbranschen, och har numera en tillverkningsfabrik i Göteborg där vi levererar till kunder i hela Sverige.

Offertförfrågan
Bifoga ritning (godkända filformat: jpg, png, pdf)