Armering

Armering betong

Betong är ett material som klarar högt tryck och har en hög tryckhållfasthet, däremot är draghållfastheten endast 5-10% av betongens tryckhållfasthet. För att kunna använda betong i konstruktioner som utsätts för dragspänningar kompletterar man betongen med armeringsjärn. Armering är ett segt stål och kompenserar därför bra betongens svagheter.

Fördelar med att använda stål

En annan fördel med att använda stål som armering är att det krymper och växer väldigt likvärdigt med betong vid temperaturskiftningar. Denna jämnhet i rörelse bidrar till att bibehålla konstruktionens integritet under olika klimatförhållanden.

Varför är armering av betong nödvändigt?

Ett brott hos oarmerad betong sker plötsligt utan förvarning, ungefär som att knäcka av en istapp, ett så kallat sprött brott. Om istappen däremot frusit kring en trädgren krävs en mycket större kraft för att ett brott skall ske, ett så kallat segt brott. Samma gäller vid armering av betong, där armeringen agerar som trädgrenen för betongen. Vid dimensionering räknar man med att armeringen tar upp alla dragspänningar och att betongen är uppsprucken.

Olika funktioner och typer

Armeringens funktion kan även vara att ta upp andra krafter än dragkrafter.

  • Sprickarmering för att fördela de sprickor som uppstår av krympningsrörelser när betongen härdar eller temperaturskiftningar som konstruktionen utsätts för.
  • Fördelningsarmering för att fördela upp punktlaster.
  • Tryckarmering för att hjälpa till att ta upp delar av de tryckspänningar som kan uppkomma i en betongkonstruktion. Pelare är ett exempel på en betongkonstruktion med tryckarmering som kan vara belastad med stora tryckkrafter. För att förhindra att den längsgående armeringen i pelaren böjs kompletterar man med byglar. Tänk dig att du trycker på en linjal som står på högkant, då böjer den sig lätt. Om du formar pekfinger och tumme till en ring och omsluter linjalen förhindras böjning. Samma krafter tar en armeringsbygel upp.
  • Tvärkraftsarmering / skjuvarmering för att ta upp skjuvkrafter i t.ex en brobana eller en balk. Dessa krafter är som störst nära upplagsplatsen vid t.ex en pelare. Skjuvkrafter ger upphov till risk för diagonal sprickbildning varför tvärkraftsarmering läggs in för att kompensera dessa krafter. Antingen med vertikala byglar eller snedställda byglar.

Vidhäftning av armering

För att få bättre vidhäftning av armeringen till betongen har den försetts med kammar, därav kallas de även för kamstål. En bra vidhäftning är viktig för att kunna överföra krafterna mellan betong och armering. Detta är en av anledningarna till att det är viktigt att göra rent stålet vid gjutskarvar.

Mångsidig konstruktion

Armering av betong är en fantastisk kombination som möjliggör mängder av olika konstruktioner i vårt moderna samhälle. Som ett av de mest använda byggmaterialen spelar armering en avgörande roll i att stärka och förlänga livslängden hos olika strukturer. Vi ser fram emot att bistå dig med snabba och effektiva leveranser för att säkerställa framgångsrika byggprojekt. Kontakta oss för att ta nästa steg mot en robust och pålitlig konstruktion.

Effektivt utförande och snabb leverans

Vi lagerför armering, rostfri armering och armeringsnät i de flesta standarddimensioner. Armeringen och armeringsnäten som vi lagerför är utvald med hänsyn till klimatpåverkan och kvalitet vid bearbetning av armeringen. Det vi inte har på lager kan vi leverera med korta ledtider. Vi prefabricerar armeringskorgar som levereras med uppmärkta ritningar och montageanvisningar för ett effektivt och resurssparande utförande av betongentreprenader och till Prefab-betongindustrin. Vi levererar betongkomplement för kompletta leveranser till din armerade betong.

Vi kan även leverera:

Vi kan förse dig med armeringsjärn K500C-T som är certifierad enligt den svenska standarden. 

Vill du spara tid och skrotfall? Använd då ett armeringsnät. Vi lagerhåller de vanligaste dimensionerna.

ILF

Med inläggningsfärdig armering kan du säkerställa en effektiv byggprocess så att du kan spara både tid och pengar.

Vi tillverkar armeringskorgar med millimeterprecision. Spara tid och pengar i ert bygge med våra färdigmonterade armeringskorgar!

Offertförfrågan

    Bifoga ritning (godkända filformat: jpg, png, pdf)